Druhowie OSP o bezpieczeństwie

W piątek, 10 listopada 2017 r. w restauracji „Słoneczko” w Godzikowicach odbyło się Seminarium z zakresu propagowania bezpieczeństwa pożarowego, którego uczestnikami byli działacze Związku OSP RP z terenu powiatu oławskiego.

Seminarium poprowadził druh Jan Ciętak. Poruszono następujące tematy: statut związku OSP RP, elektroniczna ewidencja „SYSTEM OSP”, ceremoniał pożarniczy, ochrona danych osobowych, organizacja uroczystości strażackich, regulamin umundurowania. Na spotkaniu obecny był również Komendant Powiatowy PSP w Oławie kpt. mgr inż. Bartłomiej Marcinów.

Tekst i zdjęcia druhna Monika Gomulińska