Nowi dowódcy w JRG Oława

W piątek, 1 grudnia 2017 roku Komendant Powiatowy PSP w Oławie kpt. mgr inż. Bartłomiej Marcinów wręczył nominacje strażakom Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oławie. Na stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG mianowany został kpt. mgr inż. Kamil Terlecki. Z kolei, mianowanie na Dowódcę Zmiany odebrał mł. kpt. inż. Michał Wójtowicz.

Awansowani oficerowie znają doskonale oławską JRG, gdyż od wielu lat pełnią tu służbę. Jak jednak podkreślił Komendant, nowe wyzwania związane ze stanowiskami dowódczymi, to również duże wyzwanie i odpowiedzialność. Zarówno za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oławskiego, jak i strażaków JRG w Oławie, gdyż to właśnie na dowódcach spoczywa obowiązek kierowania działaniami ratowniczymi oraz ciągłego szkolenia i doskonalenia zawodowego podległych strażaków. Życząc nowym dowódcom sukcesów i satysfakcji ze służby, zwrócił uwagę na szczególne zagrożenia związane z sezonem jesienno-zimowym oraz podkreslił znaczenie realizowanych działań z zakresu szeroko rozumianej prewencji społecznej, takich jak kampania MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!”