Spotkanie z nauką

„Działalność CNBOP-PIB w zakresie ochrony przeciwpożarowej na rzecz wsparcia jednostek PSP” to temat warsztatów, w jakich uczestniczyli przedstawiciele KP PSP w Oławie w dniu 9 stycznia 2018 r. Warsztaty zorganizowane zostały przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB). Centrum jest jednostką naukową, którego misją jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego Państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

Oławscy strażacy mieli okazję poznać zakres działalności CNBOP-PIB, a jest on pokaźny, gdyż obejmuje nie tylko certyfikację pojazdów i sprzętu wykorzystywanego w ochronie przeciwpożarowej ale również edukację, wydawnictwa oraz realizację projektów naukowo-badawczych. Zwiedzili również stanowiska badawcze – laboratoria, gdzie m. in. testowane są ubrania strażackie specjalne, pojazdy pożarnicze i systemy ostrzegawcze. Poznali możliwości określania parametrów wybuchowych pyłów, zachowania pian gaśniczych czy też stopnia palności przewodów.

Wizyta w CNBOP-PIB jest efektem współpracy z KP PSP w Oławie, prowadzonej już od wielu lat. W oławskiej JRG bowiem strażacy, w ramach prowadzonej służby, mają okazję testować nowe rozwiązania i sprzęt, który podlega certyfikacji. Oczywiście, wszystko pod czujnym okiem mł. bryg. mgr inż. Grzegorza Mroczko, który jest pracownikiem Centrum ale na co dzień pełni służbę w Oławie.

Więcej informacji nt. CNBOP-PIB można znaleźć na stronie www.cnbop.pl