Podsumowanie Starego i plany na Nowy

Podsumowaniem działalności w roku 2017 rozpoczęło się spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP w Oławie, we wtorek 13 lutego 2018 roku. Tego, że był to rok „burzliwy”, dowodzą chociażby statystyki – w ubiegłym roku straż pożarna na terenie powiatu oławskiego interweniowała aż 1.157 razy. Tendencja wzrostowa utrzymuje się już od kilku lat, podobnie jak zwiększający się udział w łącznej ilości interwencji tzw. miejscowych zagrożeń. Jak podkreślił Komendant Powiatowy PSP w Oławie kpt. mgr inż. Bartłomiej Marcinów prowadzący dzisiejszą naradę podsumowującą, zdecydowany wpływ na ilość interwencji mają anomalia pogodowe (burze, wichury, deszcze) oraz wypadki w komunikacji drogowej. Z kolei pożary, których ilość nieznacznie zmalała w stosunku do roku 2016, to zwykle skutki nieostrożności ludzi.

Wnioski z prezentowanych statystyk, to przede wszystkim konieczność realizacji szkoleń w zakresie ratownictwa specjalistycznego, zwłaszcza technicznego oraz jeszcze większy nacisk na szeroko rozumianą prewencję społeczną. To też konieczność modernizacji wykorzystywanego przez strażaków sprzętu, ze szczególnym naciskiem na pilną potrzebę zastąpienia wyeksploatowanego pierwszowyjazdowego samochodu gaśniczego JRG w Oławie nowym pojazdem. Dlatego też, ten punkt planów na obecny rok, Komendant wymienił w pierwszej kolejności. Potrzeby sprzętowe dotyczą również jednostek OSP powiatu oławskiego, o czym wiedzą doskonale obecni na dzisiejszej naradzie Prezesi i Komendanci Gminni OSP, a także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Jerzy Łabowski. Podkreślając owocną współpracę pomiędzy strażakami zawodowymi i ochotnikami, wymieniono również plany ochotników na rok bieżący.

Na dzisiejszym spotkaniu obecni byli oczywiście przedstawiciele władz samorządowych powiatu oławskiego, na czele ze Starostą Oławskim Zdzisławem Brezdeniem. Starosta podziękował za wysiłek i starania oławskich strażaków, które przełożyły się na zapewnienie tak wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Zauważył również, że był to trudny rok ze względu na głębokie zmiany w zakresie kierownictwa oławskiej PSP. Podkreślił jednak fakt, iż mimo tych zmian, mieszkańcy mogli cały czas liczyć na pomoc straży pożarnej, za co podziękował też Komendantowi. Nie zabrakło również zapewnień ze strony władz samorządowych o wsparciu dla inicjatyw planowanych na rok bieżący.