Kolejny krok do wzmocnienia KSRG powiatu oławskiego

W czwartek, 22 lutego 2018 roku, podpisane zostało Porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. To kolejny krok do wzmocnienia sieci jednostek KSRG powiatu oławskiego.

Sygnatariuszami Porozumienia są Komendant Powiatowy PSP w Oławie kpt. Bartłomiej Marcinów, Wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski oraz Zarząd OSP w Wierzbnie, reprezentowany przez Prezesa dh. Dariusza Gomulińskiego i  Naczelnika dh. Piotra Humińskiego.

Podpisane Porozumienie to początek procedury włączania jednostek OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, określonej przez Komendanta Głównego PSP. Według niej, w każdej gminie powinny działać co najmniej dwie jednostki włączone do Systemu i spełniające określone wymagania. Jednostka OSP w Wierzbnie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, planowana była do włączenia do Systemu w roku 2019. Jednak, dzięki zaangażowaniu Zarządu Gminy oraz jednostki, a także Prezesa Gminnego dh. Stanisława Góry, stawiane jednostkom Systemu wymagania, OSP w Wierzbnie spełnia już teraz. Posiadając dwa pojazdy pożarnicze, 25 aktywnych i przeszkolonych ratowników, sprzęt do ratownictwa medycznego i drogowego, stanowi istotne wzmocnienie potencjału ratowniczego powiatu oławskiego. Gotowość do podejmowania działań ratowniczych jednostki potwierdza też ilość interwencji w roku 2017 – łącznie 54, w tym 13 interwencji poza obszarem gminy.

Jak podkreślił Wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski, obszar bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z najistotniejszych czynników rozwoju gminy. To stanowisko potwierdza zarówno udział finansowy gminy w zakupie pojazdu pożarniczego dla OSP w Domaniowie w ubiegłym roku, jak i deklarowane wsparcie dla zakupu średniego pojazdu gaśniczego dla JRG w Oławie, która chroni także obszar gminy.

Trzeba też dodać, że Naczelnik OSP w Wierzbnie jest również strażakiem Komendy Powiatowej PSP w Oławie i wykorzystuje zdobyte umiejętności zawodowe w służbie ochotniczej, w ramach działań ratowniczych oraz szkoleń nowych członków.