Fundusz Sprawiedliwości dla dolnośląskich OSP

W poniedziałek, 5 marca 2018 roku, w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków dla jednostek OSP województwa dolnośląskiego o dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W konferencji wzięli także udział: Minister Beata Kempa, Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś oraz Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Dotacje celowe mogą zostać przyznane jednostkom sektora finansów publicznych (gminom oraz miastom na prawach powiatu) na nabycie w imieniu tych jednostek i na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów. Wymagany minimalny wkład własny to zaledwie 1% wartości zadania.

Dla dolnośląskich OSP przeznaczono łącznie kwotę 6 mln zł. Wnioski można składać w wersji elektronicznej do dnia 16 marca, a następnie w wersji papierowej do 26 marca.

Więcej informacji na temat Konkursu można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Informacja na podstawie: www.duw.pl

Zdjęcie: www.duw.pl