W obronie obiektów sakralnych

Z pożarem, który w lipcu ur. wybuchł w Gorzowskiej Katedrze, walczyło ponad 50 zastępów straży pożarnej. To wydarzenie pokazało, jak trudne są działania ratowniczo-gaśnicze w przypadku wysokich obiektów sakralnych. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w ubiegłym roku przeprowadzono w całym kraju analizę ryzyka i wytypowano obiekty, w których mogą występować utrudnienia w prowadzeniu akcji. Jako główny czynnik ryzyka wskazano wysokie wieże z zamontowanymi instalacjami telekomunikacyjnymi, elektrycznymi itp. Wśród tych obiektów znalazł się również Kościół NMP Matki Pocieszenia w Oławie. Jego wieża ma 62m wysokości i jest najwyższą budowlą w mieście – widoczną już z odległości 10km od Oławy.

Wnętrze Kościoła, wyposażenie i konstrukcja raczej nie sprzyja rozwojowi pożaru, stąd zagrożenie pożarowe w obiekcie jest niskie. Podobnie jednak, jak w Gorzowie, ryzyka wystąpienia pożaru nie da się całkiem wyeliminować. By sprawdzić możliwość prowadzenia działań przy wykorzystaniu posiadanego sprzętu, we wtorek 10 kwietnia br. oławscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia. Na wstępie, Proboszcz ks. Tomasz Czabator oprowadził strażaków po całym obiekcie, przybliżając jednocześnie jego ciekawą historię. Ratownicy mieli okazję przekonać się, jak trudny jest dostęp przez wnętrze do szczytu wieży Kościoła. Następnie sprawdzono możliwość gaszenia pożaru z zewnątrz, przy wykorzystaniu podnośników hydraulicznych i autodrabiny, która przyjechała z wrocławskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3. Okazało się, że skuteczny dostęp do wieży możliwy jest tylko przy wsparciu wrocławskiej jednostki, co też wskazano jako jeden z wniosków z ćwiczeń. Uwzględniono także utrudnienia dostępu do obiektu, związane z parkującymi pojazdami.

Organizowane regularnie ćwiczenia na obiektach powiatu oławskiego są ważnym elementem doskonalenia strażaków, gdyż pozwalają przygotować się do rzeczywistych działań. Znajomość występujących, często nietypowych zagrożeń, pozwala na skuteczną organizację i prowadzenie akcji.