Dzień Strażaka 2018 – uroczysty apel

Uroczysty apel, który odbył się w piątek 18 maja br. był głównym punktem oławskich uroczystości z okazji Dnia Strażaka. O godzinie 1000 Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Piotr Grzyb przyjął meldunek o gotowości oławskich pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Meldunek złożył dowódca uroczystości Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Krzysztof Gielsa.

Apel rozpoczęto podniesieniem flagi państwowej i odegraniem Hymnu Państwowego. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Oławie kpt. Bartłomiej Marcinów przywitał przybyłych gości oraz obecnych strażaków. W krótkim przemówieniu przypomniał o szczególnym wymiarze tegorocznego święta, które związane jest także z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Przypomniał również o udziale strażaków w walce o Ojczyznę i ich poświęceniu.

Kolejnym elementem apelu było wręczenie awansów w stopniach służbowych oraz medali i odznaczeń. Awanse oraz odznaki MSWiA wręczał Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Oławie. Odznaki oraz medale za zasługi dla pożarnictwa funkcjonariuszom, druhom oraz osobom, które zasłużyły się dla pożarnictwa wręczył Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Leszek Gawliński w asyście Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oławie dh Jerzego Łabowskiego. Dzisiejsza uroczystość była również okazją do wręczenia dyplomów oraz nagród finansowych Starosty Oławskiego Zdzisława Brezdenia.

Słów uznania i gratulacji nie tylko dla awansowanych i wyróżnionych strażaków nie zabrakło podczas wystąpień zaproszonych gości – przedstawicieli jednostek samorządowych oraz kierowników służb i instytucji współpracujących ze strażą. Łaski Bożej, każdego dnia służby oraz w życiu prywatnym, strażakom oławskim życzył Kapelan strażaków ks. Stanisław Bijak, który również znalazł się w gronie wyróżnionych Srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Honorowe wyróżnienie Prezesowi Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Oławie Stanisławie Socha wręczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego Eugeniusz Engel. Na kolejny punkt uroczystości z okazji Dnia Strażaka – dzisiejszy Koncert „Dzieci Strażaków – Strażakom” zaprosił współorganizator apelu Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oławie.

Po meldunku o zakończeniu uroczystości, uczestnicy apelu udali się do garażu, gdzie dziś zamiast pojazdów stanęły ławy i stoły. Była okazja do rozmów i poczęstunku znaną od lat, docenianą i chwaloną oławską strażacką grochówką, przygotowaną zgodnie z przepisem przekazywanym od wielu strażackich pokoleń.

Podczas uroczystego apelu z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, który zorganizowany został w niedzielę 13 maja br. nie zabrakło również oławskich strażaków. Awans na brygadiera odebrał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Oławie, a Złoty Znak Związku Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Domaniowie dh Stanisław Góra. Z kolei, podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka w Warszawie, w dniu 5 maja br., stopień młodszego kapitana odebrał Paweł Mazurkiewicz z JRG Jelcz-Laskowice.

 

Zdjęcia: Tadeusz Frysztak, Lech Lewandowski