O bezpieczeństwie – z młodzieżą i seniorami

Początek sezonu jesiennego to dobra okazja, by przypomnieć o najważniejszych zasadach związanych z bezpieczeństwem i typowymi dla tego sezonu zagrożeniami. Jako element ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, we wtorek, 16 października 2018 r. w Jelczu-Laskowicach odbyły się dwa spotkania edukacyjno-informacyjne.

Podczas przygotowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach konkursu, dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych odpowiadali na pytania związane z bezpieczeństwem pożarowym i nie tylko. Jak przyznała Natalia Eron, która na co dzień odpowiada za obszar zarządzania kryzysowego w Urzędzie, przygotowane pytania nie były łatwe. Jednak uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i aby wyłonić zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych, komisja w skład której wchodzili przedstawiciele oławskiej PSP oraz Policji, musiała przeprowadzić dogrywkę w formie pytań ustnych.

Uczestnikami kolejnego w tym dniu spotkania, tym razem w jelczańskim Centrum Sportu i Rekreacji, byli seniorzy – mieszkańcy gminy. O tym, jak przygotować swoje mieszkania do sezonu jesienno-zimowego by ograniczyć ryzyko pożarowe i uniknąć zatrucia tlenkiem węgla opowiadał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Oławie bryg. Krzysztof Gielsa. Szczególną uwagę zwrócił na uświadomienie korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Uzupełnieniem wykładu było losowanie dziesięciu czujników dymu i tlenku węgla ufundowanych przez Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Burmistrz Jelcza-Laskowic Bogdan Szczęśniak, który uczestniczył w obu spotkaniach podkreślił, iż zapewnienie możliwe wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom jest kluczowym tematem dla władz gminy. Potwierdzeniem tych słów jest dotychczasowa współpraca z oławską strażą pożarną i policją, która owocuje zarówno wzmocnieniem potencjału ratowniczego, jak również tego typu kampaniami edukacyjno-informacyjnymi.