Nowy gaśniczy w oławskiej JRG

Gdy pod koniec ubiegłego roku nowopowołany Komendant Powiatowy PSP w Oławie kpt. Bartłomiej Marcinów zgłosił gotowość do udziału w projekcie Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej PSP, obejmującym zakup sześciu nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, sukces tego przedsięwzięcia nie był pewny. Zgromadzenie potrzebnego wkładu własnego wymagało bowiem deklaracji istotnej pomocy finansowej w niebagatelnej kwocie co najmniej 300 tys. zł. od samorządów powiatu oławskiego.

Ponieważ kpt. Bartłomiej Marcinów jeszcze do niedawna dowodził oławską Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą wiedział, że nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy jest niezbędny, by zapewnić odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu oławskiego, a także oławskim strażakom. Ta wiedza przełożyła się na olbrzymią motywację do działania i w rezultacie zdołał przekonać władze samorządowe do konkretnych deklaracji. Uzyskany wkład w wysokości 320 tys. zł., zwiększony o dofinansowanie z budżetu Państwa oraz dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwolił na zakup nowoczesnego średniego samochodu pożarniczego GBA 3/16 na podwoziu Renault o wartości 800 tys. zł.

We wtorek, 11 grudnia br., w obecności Starosty Oławskiego, Burmistrza Miasta Oławy, Zastępcy Burmistrza Jelcza-Laskowic oraz Zastępcy Wójta Gminy Oława nastąpiło uroczyste przekazanie nowego pojazdu. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Piotr Grzyb wręczył kluczyki do samochodu na ręce Dowódcy JRG w Oławie kpt. Piotra Książkiewicza. Dziekan Dekanatu Oława Ks. Janusz Gorczyca wraz z Kapelanem oławskich strażaków Ks. Stanisławem Bijakiem dokonali poświęcenia pojazdu, życząc ratownikom przede wszystkim bezpieczeństwa oraz by nowy nabytek pozwolił skutecznie ratować życie ludzkie. Miłym elementem dzisiejszej uroczystej zbiórki, który poprzedził przekazanie GBA, było wręczenie trzem strażakom oławskiej Komendy awansów w korpusie podoficerów – decyzją Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP otrzymali wyższe stopnie służbowe.

Nowy pojazd, z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszej ochrony mieszkańców powiatu, odwiedzających nas gości oraz zwiększy bezpieczeństwo lokalnych przedsiębiorców. Serdecznie dziękujemy za wsparcie, zarówno to finansowe, jak i organizacyjne, wszystkim którzy przyczynili się do tego niewątpliwego sukcesu.