„Mały Strażak” w Siedlcach

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz przyznał, iż zainteresowanie programem „Mały Strażak” przerosło jego oczekiwania. W odpowiedzi na ogłoszony w lipcu nabór zgłoszono 236 wniosków na łączną kwotę blisko 3,7 mln złotych. Dofinansowanie do 90% wartości zadania i kwota dotacji do 20 tys. zł. stanowiło atrakcyjną propozycję dla strażaków ochotników z Dolnego Śląska.

W piątek, 20 września, prezesi 32 jednostek OSP z terenu powiatu oławskiego, strzelińskiego i wrocławskiego przybyli do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach. W spotkaniu uczestniczyli również: Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Wiceprezes Funduszu Bartłomiej Wiązowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Marek Kamiński oraz przedstawiciele lokalnych samorządów – Henryk Kuriata i Krzysztof Mazurek. Jak zgodnie podkreślali, jednostki OSP stanowią niezwykle ważny element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego. Uzasadnia to, bez wątpienia, celowość przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na wzmacnianie ich potencjału ratowniczego.

Wśród jednostek, które otrzymały promesy znalazły się OSP z Domaniowa, Jelcza-Laskowic, Owczar, Siedlec, Wierzbna i Wójcic. Z tych środków zakupiony zostanie sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.