Wsparcie dla placówek edukacyjno-dydaktycznych

W ramach wsparcia dla szkół i przedszkoli powiatu oławskiego, strażacy oławskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej zostali zaangażowani w pomoc w dystrybucji środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych dla uczniów i nauczycieli. Przy współpracy z Pocztą Polską materiały są transportowane z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych do jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, skąd trafiają do szkół na potrzeby uczniów i nauczycieli.

W zeszłym tygodniu do szkół przekazano blisko 25 tysięcy maseczek oraz ponad 6.700 litrów płynu do dezynfekcji. Część tych środków trafiła do Fundacji Krok Po Kroku, która od stycznia 2016 roku prowadzi w Oławie Ośrodek Rewalidacyjny. Ośrodek został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży od 3 do 25 roku życia, których pełną samodzielność w dorosłym życiu uniemożliwiają głęboka niepełnosprawność intelektualna oraz niepełnosprawność intelektualna sprzężona z niepełnosprawnością narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz autyzmem.

Aktualnie odebraliśmy kolejną partię środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji. Tym razem, partia 11 tysięcy maseczek i ponad 4 tysięcy litrów płynu przeznaczona jest dla przedszkoli działających na terenie powiatu.

W dystrybucje środków do konkretnych jednostek zaangażowani są przedstawiciele samorządów, wspierani przez strażaków ochotników.