JRG Jelcz-Laskowice – opis

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
w Jelczu-Laskowicach

Dowódca JRG Jelcz-Laskowice mł. bryg. Witold Deryło

Zastępca Dowódcy JRG Jelcz-Laskowice st. kpt. Damian Terlecki