JRG Oława – opis

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
w Oławie

Dowódca JRG Oława st. kpt. mgr inż. Piotr Książkiewicz

Zastępca Dowódcy JRG Oława kpt. mgr inż. Kamil Terlecki