Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Skład Zarządu Koła

Stanisława SOCHA                Prezes
Tadeusz FRYSZTAK               Wice Prezes

Lucyna WOŹNIACZEK-MANTEJ        Sekretarz
Urszula FABISIAK        Skarbnik
Wiesława GRUSZCZYŃSKA        Członek
Małgorzata MAZUREK       Członek
Henryk POPIK      Członek

Komisja Rewizyjna
Józefa ROMANOWSKA      Przewodnicząca
Danuta OSTROWSKA      Sekretarz
Czesław GALA      Członek

Spotkanie noworoczne 2018

W dniu 9 lutego 2018 roku w restauracji „SŁONECZKO” w Godzikowicach Oławskie Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa zorganizowało spotkanie noworoczne, w którym uczestniczyło 51 osób.
Rozpoczynając spotkanie Prezes Koła Stanisława Socha przywitała uczestników i poprosiła o uczczenie chwilą ciszy osób, które odeszły z naszego środowiska na wieczną służbę, następnie przedstawiła sprawozdanie roczne z działalności Koła oraz plan pracy na rok 2018 oraz w imieniu skarbnika omówiła stan środków finansowych na dzień 31.12.2017 r. W dalszej kolejności Prezes i Wiceprezes wręczyli akty przyjęcia dla 3 nowych członków.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie listu gratulacyjnego dla 90 letniej członkini Koła, był toast, sto lat i tort. Po zakończeniu zebrania rozpoczęła się część biesiadna, którą umilał nam grając na akordeonie kol. Jerzy Łabowski.

Tekst: Tadeusz Frysztak

Zdjęcia : Marian Socha i Tadeusz Frysztak