Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Skład Zarządu Koła

Stanisława SOCHA                Prezes
Tadeusz FRYSZTAK               Wice Prezes

Lucyna WOŹNIACZEK-MANTEJ        Sekretarz
Urszula FABISIAK        Skarbnik
Wiesława GRUSZCZYŃSKA        Członek
Małgorzata MAZUREK       Członek
Henryk POPIK      Członek

Komisja Rewizyjna
Józefa ROMANOWSKA      Przewodnicząca
Danuta OSTROWSKA      Sekretarz
Czesław GALA      Członek

Pobyt „Andrzejkowy” w Polanicy Zdrój.

Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Oleśnicy wspólnie z Dolnośląskim Zarządem Wojewódzkim organizują po raz trzeci pobyt „andrzejkowy”, tym razem w Willi „Wolność” w Polanicy Zdrój, ul. Warszawska 16 (dawny Hotel „Polanica”) w dniach 23 do 25 listopada 2018 r..

Koszt pobytu 350 zł. od osoby. Osoby spożywające napoje alkoholowe zakupują je we własnym zakresie. Emeryci i renciści PSP i ich współmałżonkowie mogą wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie z funduszu socjalnego, wysokość dofinansowania wynosi do 150 zł dla osoby uprawnionej – należy posiadać ze sobą nr identyfikacyjny świadczenia emerytalnego MSWiA np. KRW, KRI, KRR (pod warunkiem, że wcześniej w 2018 r. nie korzystały z dopłat z wypoczynku zbiorowego).

Warunkiem uczestnictwa w organizowanej imprezie jest oprócz zgłoszenia, dokonanie przedpłaty w wysokości 150 zł od osoby do dnia 15 września 2018r., pozostałą część kwoty należy uiścić po przyjeździe na miejsce pobytu. Przedpłatę należy dokonać na konto bankowe Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP numer: 68 9585 0007 0010 0019 9206 0001. O dokonaniu przedpłaty należy telefonicznie powiadomić kol. Stanisława Koszelę.

Zgłoszenie przyjmuje Prezes Koła w Oleśnicy kol. Stanisław Koszela – tel. 604-893-638, e-mail: stanisław_koszela@wp.pl

Więcej szczegółów dotyczących pobytu w załączniku:  Andrzejki 2018 Polanica Zdrój

Spotkanie noworoczne 2018

W dniu 9 lutego 2018 roku w restauracji „SŁONECZKO” w Godzikowicach Oławskie Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa zorganizowało spotkanie noworoczne, w którym uczestniczyło 51 osób.
Rozpoczynając spotkanie Prezes Koła Stanisława Socha przywitała uczestników i poprosiła o uczczenie chwilą ciszy osób, które odeszły z naszego środowiska na wieczną służbę, następnie przedstawiła sprawozdanie roczne z działalności Koła oraz plan pracy na rok 2018 oraz w imieniu skarbnika omówiła stan środków finansowych na dzień 31.12.2017 r. W dalszej kolejności Prezes i Wiceprezes wręczyli akty przyjęcia dla 3 nowych członków.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie listu gratulacyjnego dla 90 letniej członkini Koła, był toast, sto lat i tort. Po zakończeniu zebrania rozpoczęła się część biesiadna, którą umilał nam grając na akordeonie kol. Jerzy Łabowski.

Tekst: Tadeusz Frysztak

Zdjęcia : Marian Socha i Tadeusz Frysztak