Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

Skład Zarządu Koła
Planowany wypoczynek w roku 2017

1. ZAKOPANE „MOSZCZENICZANKA”

23 ÷28 kwietnia 2017 r.
23 ÷ 28 września 2017 r.
Rezerwacja miejsc: Eugeniusz Engel tel. 601 653 140

2. PIENINY – SZCZAWNICA 

04 ÷ 09 września 2017 r.
Rezerwacja miejsc: Stanisława Socha tel. 694 750 921

3. WCZASY NAD MORZEM

02 ÷ 14 czerwca 2017 r. POBIEROWO
15 ÷ 28 czerwca 2017 r. REWAL
17 ÷ 28 sierpnia 2017 r. REWAL
Rezerwacja miejsc: Danuta Ostrowska tel. 505 042 280

Dopłata do wypoczynku zbiorowego z funduszu socjalnego w wysokości 150 zł.
Dopłata do wczasów według przedstawionej faktury.

Dojazdy do w/w miejsc we własnym zakresie.
Obowiązuje pierwszeństwo zgłoszeń.

Stanisława Socha

Prezes Zarządu
Koła Emerytów i Rencistów RP w Oławie