Komenda – kontakt

Adres: ul. Ks. Kutrowskiego 20, 55-200 Oława
Tel: (071) 313 40 46
Fax: (071) 303 33 43
E-mail: kpolawa@kwpsp.wroc.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Sekretariat Komendy Powiatowej PSP: (071) 313 40 46 wew. 225
Komendant Powiatowy: (071) 313 40 46 wew. 250
Z-ca Komendanta Powiatowego: (071) 313 40 46 wew. 132
Wydział ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych: (071) 313 40 46 wew. 105 lub 106
Główny Księgowy: (071) 313 40 46 wew. 224
Technik ds. finansów: (071) 313 40 46 wew. 122
St. inspektor ds. kwatermistrzowskich: (071) 313 40 46 wew. 140
St. specjalista ds. technicznych:
 (071) 313 40 46 wew. 103
St. inspektor ds. organizacyjno-kadrowych: (071) 313 40 46 wew. 104

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oławie lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań
w poniedziałek w godz. 1330 do 1530
oraz
w poniedziałek w godz. 1530 do 1630 (po telefonicznym uzgodnieniu z Sekretariatem Komendy Powiatowej PSP)