Komunikaty dla OSP

2018.02.01.

Plany szkoleniowe na rok 2018

 

W oparciu o ustalenia z Prezesami Gminnymi OSP, które odbyło się w dniu 16 listopada 2017 r. informujemy, iż w 2018 roku planowana jest organizacja następujących szkoleń dla członków OSP powiatu oławskiego:

 1. Szkolenie kierujących działaniami ratowniczo-gaśniczymi dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)

termin szkolenia: od 10 marca 2018 r., egzamin 25 marca 2018 r.
ilość uczestników: 20 osób
wymagania dla uczestników: minimum trzy lata od ukończenia pierwszego kursu strażaka OSP

 2. Szkolenie Abonentów Sieci UKF

termin szkolenia: 24 marca 2018 r. (jeden dzień)
ilość uczestników: szkolenie odbędzie się w trakcie szkolenia Dowódców OSP ale istnieje możliwość przeszkolenia dodatkowych osób.

 3. Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych

termin szkolenia: od 15 września 2018 r., egzamin 30 września 2018 r.
ilość uczestników: 30 osób

 

 

2017.10.11.

Trwa Konkurs „Dolnośląskie Małe Granty”. Projekty składać mogą Grupy nieformalne, czyli grupy planujące realizować działania w sferze pożytku publicznego, składające się z trzech pełnoletnich osób.

Termin złożenia projektu: do 23 października 2017r.

Termin realizacji projektu: 2 listopada – 10 grudnia 2017r.

Wartość dotacji: od 1.000zł do 5.000zł.

Więcej informacji na stronie: www.malegranty.pl

Artykuł prasowy: tutaj

Zainteresowanych proszę o kontakt – mł. bryg. Krzysztof Gielsa

 

Dotacje ze środków ubezpieczeniowych

Zasady podziału środków finsnowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z dnia 5 lipca 2017 roku