KP PSP w Oławie – opis

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Oławie

 

Sekretariat Komendy Powiatowej inż. Monika Gomulińska
Naczelnik Wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych st. kpt. mgr inż. Łukasz Słoma
Zastępca Naczelnika Wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych mł. kpt. inż. Michał Wójtowicz
Główny Księgowy st. ogn. mgr Monika Boczulak
Technik ds. finansów
Specjalista ds. organizacyjno-kadrowych mgr Małgorzata Braniewska
Starszy Inspektor Sztabowy ds. kwatermistrzowskich asp. mgr Jolanta Szulżyk
Starszy Specjalista ds. technicznych kpt. mgr Kamil Waliszewski

Oficer Prasowy bryg. mgr inż. Krzysztof Gielsa

schemat organizacyjny