KP PSP w Oławie – opis

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Oławie

 

 

Sekretariat Komendy Powiatowej inż. Monika Gomulińska
p.o. Naczelnika Wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych st. kpt. mgr inż. Łukasz Słoma
Zastępca Naczelnika Wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych
Główny Księgowy st. ogn. mgr Monika Boczulak
Technik ds. finansów mgr Agnieszka Haznar-Barańska
Specjalista ds. organizacyjno-kadrowych mgr Małgorzata Braniewska
Starszy Inspektor Sztabowy ds. kwatermistrzowskich asp. mgr Jolanta Szulżyk
Starszy Specjalista ds. technicznych kpt. mgr Kamil Waliszewski

Oficer Prasowy mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Gielsa

schemat organizacyjny