KP PSP w Oławie – opis

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Oławie

 

Sekretariat Komendy Powiatowej Joanna Dobrodziej / inż. Monika Gomulińska
p.o. Naczelnika Wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych mł. kpt. inż. Michał Wójtowicz
p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych mł. asp. mgr Sławomir Malarz
Główny Księgowy st. ogn. mgr Monika Boczulak
Technik ds. finansów mgr Izabela Szczepańska
Specjalista ds. organizacyjno-kadrowych mgr Małgorzata Braniewska
Starszy Inspektor Sztabowy ds. kwatermistrzowskich asp. mgr Jolanta Szulżyk
Starszy Specjalista ds. technicznych st. kpt. mgr Kamil Waliszewski

Oficer Prasowy bryg. mgr inż. Krzysztof Gielsa

schemat organizacyjny