KP PSP w Oławie – opis

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Oławie

 

Sekretariat Komendy Powiatowej Joanna Dobrodziej / inż. Monika Gomulińska
Naczelnik Wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych kpt. inż. Michał Wójtowicz
p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych asp. mgr Sławomir Malarz
Główny Księgowy st. kpt. mgr Kamil Waliszewski
Technik ds. finansów mgr Izabela Szczepańska
Specjalista ds. organizacyjno-kadrowych mgr Małgorzata Braniewska
Kierownik Sekcji kwatermistrzowsko-technicznej vacat
Starszy Inspektor Sztabowy ds. kwatermistrzowskich asp. mgr Jolanta Szulżyk

Oficer Prasowy bryg. mgr inż. Krzysztof Gielsa

NIP: 912 16 52 456

schemat organizacyjny