Nie wypalaj traw!

Każdego roku w okresie wiosennym odnotowujemy wiele pożarów traw. Pożary tego typu powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi a także duże straty w środowisku naturalnym. Jak co roku Komenda Główna PSP jest inicjatorem akcji informacyjnej zapobiegającej wypalaniu traw. Kampania „STOP pożarom traw” jest niezbędna aby ograniczyć świadome działania ludzi prowadzące do strat nie tylko w środowisku naturalnym, ale również wśród ludzi. W kwietniu podczas pożaru traw spłonął człowiek. Jego ciało podczas działań gaśniczych odnaleźli strażacy. Pamiętajmy, że pożary traw często przebiegają w sposób nieprzewidywalny. Mocno wysuszony materiał w postaci suchej trawy bardzo dobrze się spala, a czoło pożaru przemieszcza się z dużą prędkością. Jeśli przy tym występuje wiatr taki pożar może pokonywać ogromne odległości w krótkim czasie. Ponadto dym utrudnia orientację w terenie i uniemożliwia oddalenie się z miejsca zagrożonego. Wielkopowierzchniowe pożary traw w warunkach silnego wiatru są wyzwaniem nawet dla strażaków, którzy niejednokrotnie muszą organizować odpowiednie zaopatrzenie wodne i przewidywać rozwój pożaru.

Materiał na temat wypalania traw publikuje również Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Zapraszamy do lektury – link .

Informacja na temat śmiertelnej ofiary pożaru traw: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14343,Pierwsze-w-tym-roku-ofiary-wypalania-traw.html