Oficer Prasowy

Oficer Prasowy bryg. mgr inż. Krzysztof Gielsa

Tel. 691 991 479
E-mail oficerprasowy@straz.olawa.pl

 

Zasady udzielania informacji  środkom masowego przekazu

na podstawie Zasad współpracy jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ze środkami masowego przekazu
z dnia 22.11.2012 roku

 

Informacja o prowadzonych działaniach ratowniczych

Podstawowym szczeblem zapewniającym całodobowe udzielanie informacji środkom masowego przekazu jest komenda wojewódzka PSP:

– Rzecznik Prasowy/Oficer Prasowy – w godzinach 730-1530

– Dyżurny stanowiska kierowania KW – całodobowo – tel. 71 368 22 36

WAŻNE:

Informację o prowadzonych przez straże pożarne (PSP, OSP) działaniach ratowniczych na terenie województwa przekazuje Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP, z uwzględnieniem priorytetów związanych z działaniami!

Informację o prowadzonych przez straże pożarne (PSP, OSP) działaniach ratowniczych na terenie danego powiatu może przekazywać Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta miejskiego/powiatowego PSP, z uwzględnieniem priorytetów związanych z działaniami

 

Na miejscu prowadzenia działań ratowniczych

Za przekazywanie informacji środkom masowego przekazu na miejscu prowadzenia działań ratowniczych odpowiedzialny jest Kierujący Działaniem Ratowniczym (oznakowany specjalną kamizelką)

lub

rzecznik prasowy/oficer prasowy  – jeżeli jest na miejscu

 

Kierujący Działaniem Ratowniczym/Rzecznik Prasowy/Oficer Prasowy może wyrazić zgodę na wejście dziennikarzy na teren działań ratowniczych:

– w pełnym lub ograniczonym zakresie

– z uwzględnieniem zgody właściciela (administratora) obiektu/terenu

Zgoda ta nie jest wymagana wobec dziennikarza zbierającego informacje, nagrywającego dźwięk, fotografującego lub filmującego miejsce wykonywania czynności na terenie ogólnodostępnym.

 

Informacja o działaniach prowadzonych przez PSP, innych niż działania ratownicze

Informację o działaniach prowadzonych przez PSP (porady, wyjaśnienia itp.) udziela Rzecznik Prasowy lub Oficer Prasowy właściwego komendanta wojewódzkiego/miejskiego/powiatowego PSP. Zapytania można kierować:

– pisemnie

– drogą telefoniczną

– drogą faxową

– drogą elektroniczną

w godzinach pracy, tzn. 730-1530. Odpowiedź na zadane pytanie będzie udzielona niezwłocznie, zgodnie z terminami określonymi w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)

 

Dane kontaktowe Rzeczników Prasowych i Oficerów Prasowych komendanta wojewódzkiego oraz komendantów miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego. – link do bazy teleadresowej.