Praca

13.06.2019r.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oławie ogłasza nabór na stanowisko:
– stażysta, docelowo: starszy ratownik-kierowca
ilość etatów: 2
miejsce pełnienia służby:
– JRG w Oławie – 1 etat
– JRG w Jelczu-Laskowicach – 1 etat
15.10.2019r. Zakończono postępowanie kwalifikacyjne Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oławie informuje o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Komunikat oraz lista kandydatów do przyjęcia do służby – plik do pobrania.