Kierownictwo

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Oławie

st. kpt. mgr inż. Bartłomiej Marcinów

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Oławie

bryg. mgr inż. Krzysztof Gielsa