Kierownictwo

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Oławie

kpt. mgr inż. Bartłomiej Marcinów

 

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Oławie

bryg. mgr inż. Krzysztof Gielsa