ZOSP RP Oddział w Oławie

Oddział Powiatowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Oławie

Skład Zarządu

Jerzy ŁABOWSKI                    Prezes
Jan CIĘTAK                             Wice Prezes
Marek STARCZEWSKI           Wice Prezes
Stanisław GÓRA                      Wice Prezes
Tadeusz FRYSZTAK               Skarbnik
Monika GOMULIŃSKA          Sekretarz
Lech SOFIŃSKI                       Członek zarządu
Wiesław KAWAŁKO               Członek zarządu
Marian PAWŁOWSKI             Członek zarządu
Mariusz MADEJSKI                Członek zarządu
Bartłomiej MARCINÓW          Członek zarządu
Tadeusz BOJAKOWSKI          Członek zarządu
Dariusz MIKODA                    Członek zarządu

Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”

W piątek, 14 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Oławie odbyło się podsumowanie powiatowego etapu konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”, organizowanego corocznie przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Autorom najlepszych prac zgłoszonych do powiatowego etapu tego konkursu okolicznościowe dyplomy i nagrody wręczyli starosta oławski Zdzisław Brezdeń i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oławie Jerzy Łabowski.

Więcej informacji oraz galeria zdjęć tutaj:

strona Starostwa Powiatowego w Oławie

Dolnośląskie Małe Granty

Trwa Konkurs „Dolnośląskie Małe Granty”. Projekty składać mogą Grupy nieformalne, czyli grupy planujące realizować działania w sferze pożytku publicznego, składające się z trzech pełnoletnich osób.

Termin złożenia projektu: do 23 października 2017r.

Termin realizacji projektu: 2 listopada – 10 grudnia 2017r.

Wartość dotacji: od 1.000zł do 5.000zł.

Więcej informacji na stronie: www.malegranty.pl

Artykuł prasowy: tutaj

Zainteresowanych proszę o kontakt – mł. bryg. Krzysztof Gielsa